Vaccinationsguiden

Världskarta

USA

Obligatoriska vaccinationer
Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa.
Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö
Polio-, stelkramps- och difterivaccinationerna ses över.
Speciellt Hawaii: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot).
Hepatit B-vaccin (vid långvarig vistelse i landet eller vid kortare vistelse om du avser resa upprepade gånger till riskländer).
Rekommendation vid vistelse i landsbygdsmiljö
Polio-, stelkramps- och difterivaccinationerna ses över.
Speciellt Hawaii: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot).
Hepatit B-vaccin (vid långvarig vistelse i landet eller vid kortare vistelse om du avser resa upprepade gånger till riskländer).
Rekommendation vid längre tids vistelse i landet, backpacking, bosättning etc
Polio-, stelkramps- och difterivaccinationerna ses över.
Till vissa riskgrupper dessutom: vaccin mot rabies och hepatit B.
Speciellt Hawaii: även skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot).
Insektsskydd
Speciellt Hawaii: mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. denguefeber. Om du har mygg i din omgivning - använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.Barn som inte haft eller tidigare blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka eller
röda hund bör vaccineras mot dessa sjukdomar.

Kontakta alltid en vaccinationsmottagning i god tid för individuella rekommendationer!

© VaccinationsGuiden AB
Mångfaldigande av innehållet i filen – helt eller delvis – är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt förbjudet utan VaccinationsGuiden AB medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande, såsom kopiering, tryckning eller teknisk upptagning.