• Vaccinationsguiden
  • Vaccinationsguiden
  • Vaccinera dig här
  • För sjukvårdspersonal
  • Vaccinationsguiden
MYCKET STOR BRIST PÅ HEPATIT A - VACCIN.  VAR UTE I GOD TID!
För närvarande råder det mycket stor brist på hepatit A-vaccin mot "epidemisk gulsot". Bristen gäller inte bara Sverige utan är global (förutom enstaka länder som har beredskapslager).
Det enda alternativet vi i stort sett har, är att ge "Twinrix" som ger skydd mot både hepatit A och mot hepatit B. Det är i och för sig en bra investering, men du måste hinna ta två doser med 3, helst 4 veckors intervall före avresan. Hinner du inte detta; tag kontakt med en vaccinationsmottagning för närmare råd!
VAR DÄRFÖR UTE I GOD TID MED FÖRSTA DOSEN INNAN DET BÄR AV! 

Det är härligt att resa!

Att resa ger oss möjligheter att möta och uppleva andra kulturer, klimat,
exotiska maträtter, drycker, bad och vilda djur.

Det är härligt att resa - VaccinationsGuiden

Dessvärre innebär detta också en ökad risk för sjukdomar, olyckor och andra mindre trevliga överraskningar. Mat, vatten, sportdykning, trekking, vistelse på hög höjd och inte minst ditt eget beteende kan innebära en ökad risk. Aids-epidemin är ett faktum och ca 40 miljoner beräknas vara hiv-positiva. Infektionssjukdomar som malaria, tuberkulos, kolera och denguefeber härjar i stora delar av den tropiska världen.

Resemedicin omfattar ett mycket större område än bara vaccinationer. Många tror att tropiska sjukdomar utgör den största risken vid resa, men faktum är att det är många gånger farligare att vistas i trafiken. Cirka 25% av alla dödsfall bland svenska resenärer beror av trafikolyckor!


Kom ihåg!
Alla risker är mer eller mindre möjliga att förebygga. Det kan
därför vara bra att känna till några enkla, förebyggande åtgärder
om hur man kan minska risken för olycksfall och sjukdomar.Mer kunskap

Tanken med denna information är inte att du skall följa alla råd till punkt och pricka. De är istället skrivna för att ge dig mer kunskap. Oavsett om du skall ut på din första resa, är en van charterresenär, backpacker eller skall bli utlandsstationerad, hoppas vi att du med denna kunskap i bagaget - efter eget omdöme - kan göra resan mer hälsosam och säker.

Vi skulle dessutom vilja påminna om att du som resenär är gäst i ett annat land och därför måste tänka på att respektera kultur, seder och bruk. Var också - precis som hemma - varsam om natur och miljö!

Trevlig resa!

Vi hoppas att du får användning av informationen och önskar dig en trevlig resa med många minnesvärda upplevelser!
Hör gärna av dig om du har några synpunkter på innehållet.

Vi har dock ingen möjlighet att ge individuella vaccinationsråd inför din resa. Kontakta i stället din närmaste vaccinationsmottagning som hjälper dig med detta.