Mässlingsrekommendation

Behöver jag vaccinera mig?

Observera att det inte finns något enskilt mässlingsvaccin i Sverige och att man därför ger ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

Vuxna personer som tror sig helt sakna skydd mot mässling - ovaccinerade eller som inte haft sjukdomen - bör vaccineras med två doser. Dessa doser ges med ett intervall om minst 4 veckor, men skyddet blir bättre om dos 2 ges först efter flera månader eller t.o.m. ett par år senare.

Är du född före 1960
I stort sett alla har haft mässling som sjukdom.
Majoriteten har därför en naturlig immunitet och behöver ej vaccineras.

Är du född 1960-1969
Nästan alla har haft mässling och personer födda i slutet av 1960-talet kan dessutom ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft sjukdomen.
Om du inte vet om du haft sjukdomen eller fått vaccination; vaccinera dig med två doser med något års mellanrum mellan doserna.

Är du född 1970-1974
Många har haft sjukdomen och en del personer har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret; de flesta med en dos i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.
Om du inte vet om du haft sjukdomen eller fått vaccination; vaccinera dig med två doser med något års mellanrum mellan doserna. Om du är säker på en dos men tveksam över andra dosen; komplettera med en dos för att uppfylla två-dos-schemat.

Är du född 1975-1980
Färre personer i denna åldersgrupp har haft mässling. Nästan alla har dock vaccinerats under andra levnadsåret och i många fall även med en dos i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.
Vaccinera dig om du är osäker på om du haft sjukdomen eller om du tidigare bara fått en vaccination.

Är du född 1981 och senare
De flesta har inte haft mässling som sjukdom, men nästan alla har fått två doser vaccin.
Vaccinera dig om du är osäker på om du haft sjukdomen eller om du tidigare bara fått en vaccination.