På vaccinationsmottagningen

I många länder är smittsamma sjukdomar fler och vanligare än här hemma. Många infektioner kan man ofta undvika genom kunskap och vaccination. Behovet av skydd varierar och beror på vart du skall resa, hur länge du är borta, ditt hälsotillstånd och dina tidigare vaccinationer. Kontakta därför en vaccinationsmottagning där man kan berätta vilka vaccinationer, malariaprofylax och hälsoråd som kan bli aktuella samt vad ditt reseapotek bör innehålla.

Alla vaccinationer kan inte kombineras och en del skall upprepas efter en viss tid. Första besöket på mottagningen bör därför kanske ske så tidigt som 6 - 8 veckor före avresan.

Tag med tidigare vaccinationshandlingar ("Gula boken", hälsokort etc) vid första besöket. Vaccinatören är också intresserad av om du tidigare reagerat ogynnsamt på någon vaccination, har några allergier, kroniska sjukdomar eller regelbundet använder någon medicin. Berätta om du är - eller kanske avser att bli - gravid!

Generellt bör vi inte ta med barn yngre än 6 månader ut i världen, framför allt inte till varmare länder. Helst bör barnet vara åtmintone 18 månader och ha fått alla sina barnvaccinationer.