Malariatabletter

Resmål, vistelsetid, typ av leverne är några av de faktorer som avgör vilken typ av tabletter du skall äta. Dessutom finns olika typer av malaria. Din läkare kommer att välja ett lämpligt preparat med hänsyn till detta.

Du kommer säkert att möta andra resenärer som fått rådet att äta annan malariaprofylax än du själv gör, men grips inte av tvivel och strunta inte i din profylax! Olika rekommendationer kan mycket väl vara jämngoda. Viktigast är att du tar dina tabletter!

Förvara tabletterna
utom räckhåll för barnen!

 

 

Information till dig som ska äta Klorokinfosfat

Profylax med Klorokinfosfat skall påbörjas senast ankomstdagen till malariaområdet. Tabletterna tas sedan regelbundet under hela perioden i området med malariarisk och fortsätter 4 veckor efter utresan från området. Tabletterna tas samma veckodag. Du bör också ta dem direkt efter en måltid och svälja dem tillsammans med rikligt med vatten. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en halvtimme hinner preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos. Vid kräkning efter 30-60 minuter efter tablettintaget tas istället en halv ny dos.

Biverkningar
Klorokinfosfat orsakar sällan några allvarliga biverkningar. Du kan dock uppleva lätt illamående, huvudvärk, yrsel, tillfällig svårighet att ställa om från fjärr- till närseende. Det brukar hjälpa att ta tabletterna i samband med kvällsmålet. Om du får symtom som du tror kan bero av malariaprofylaxen - sluta inte med profylaxen utan att först rådgöra med en läkare.

Graviditet och amning
Klorokinfosfat kan ätas under graviditet. Gravida kan dessutom bli svårare sjuka om de drabbas av malaria, varför profylaxen i dessa fall är speciellt viktig. Du kan också amma under tiden som du äter klorokinfosfat.


 

Information till dig som ska äta Lariam (mefloquin)

För den som tidigare inte använt Lariam, kan man "prova" preparatet redan ca 3 veckor före avresan. Det är dock ovanligt att man får några biverkningar av tabletterna.
För den som tidigare har använt Lariam utan problem påbörjas profylaxen en vecka före ankomst till malariaområdet och fortsätter under hela vistelsen samt fyra veckor efter utresan från malariaområdet.
Tabletterna tas samma veckodag. Du bör också ta dem direkt efter en måltid och svälja dem tillsammans med rikligt med vatten. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en halvtimma hinner preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos. Vid kräkning efter 30-60 minuter efter tablettintaget tas istället en halv ny dos.

Biverkningar
Allvarliga biverkningar är sällsynta men yrsel, ångest och uppkördhet i magen kan förekomma. Om du skulle uppleva en oförklarlig oro, känna dig deprimerad, rastlös eller förvirrad, kontakta då snarast en läkare, eftersom dessa symtom i mycket sällsynta fall kan vara orsakade av Lariam.

Graviditet och amning

Om du är gravid - rådgör med din läkare!
Du kan äta Lariam under amningsperioden.

Kombination med andra medicinska preparat
Du bör inte kombinera Lariamtabletterna med en del hjärtmediciner. Du skall inte heller kombinera preparaten Lariam och Klorokinfosfat. Hör med din läkare om du är osäker!

Om du fått Vivotifkapslar (tyfoidvaccin), skall du vänta med att börja äta Lariam till tre dagar efter sista Vivotifkapseln.

 

Information till dig som ska äta
Malarone eller Malastad (atovaquone-proguanil)

Malarone- eller Malastadprofylax påbörjas en dag före ankomst till malariaområde och måste pågå under hela vistelsen samt minst fem, men helst sju dagar efter utresa från malariaområdet. Tabletterna intas dagligen i samband med måltid. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en timme finns risk att preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos.

Biverkningar

Preparaten kan ge milda och snabbt övergående biverkningar som till exempel illamående, diarréer, huvudvärk, buksmärtor och munsår. Om du får symtom som du tror kan bero av malariaprofylaxen - rådgör med läkare!

Graviditet och amning
Preparaten skall undvikas under graviditet och amning eftersom kunskap saknas om eventuella biverkningar.

Kombination med andra medicinska preparat
Du bör inte kombinera dessa preparat med vissa antibiotika som till t. ex. tetracyklin eller Primperan (mot illamående och kräkningar). Sådan kombination kan medföra att koncentrationen av malariapreparatet blir för låg i blodet och därmed minskar skyddet mot malaria. Hör med din läkare om du är osäker.


 

Information till dig som ska äta Doxyferm (doxycyklin)

Doxycyklinprofylax påbörjas senast ankomstdagen till malariaområdet och måste pågå under hela vistelsen samt fyra veckor efter utresan från området.
Tabletterna intas dagligen tillsammans med måltid. Preparatet kan lösas i vatten eller sväljas hela men sköljs då ned med rikligt med vätska. Om du av någon anledning skulle kräkas inom en timme efter måltid finns risk att preparatet inte tas upp av kroppen och du skall då ta en ny full dos.

Biverkningar
Till de vanligaste biverkningarna hör illamående, kräkningar och diarréer. Huden bör skyddas mot solen då det i annat fall finns risk för svårare hudrodnader.
Preparatet kan också öka risken för svamp i underlivet. Det kan därför vara lämpligt att ta med något preparat även mot detta. Rådgör med din läkare!
Doxycyklin skall ej ges till barn yngre än 8 år på grund av att skador kan uppstå i tändernas emalj.

Graviditet och amning
Preparatet skall ej användas under de sista tre månaderna av graviditeten, men kan däremot ges under amning.

Kombination med andra medicinska preparat
Doxycyklin kan påverka koncentrationerna i blodet av andra mediciner som exempelvis p-piller (med ökad risk för graviditet), medicin mot epilepsi samt preparat som minskar blodets koagulationsförmåga (Waran). Hör med din läkare om du är osäker.